Cách thành lập công ty TNHH

Nhu cầu thành lập công ty TNHH chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt và đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Xuất phát từ những ưu điểm vượt trội của loại hình doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, thực tế không phải ai trong chúng ta cũng có thể tiến hành quy trình cách thành lập công ty tnhh theo đúng quy định của pháp luật.

Chính vì thế trong bài tư vấn dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin mới nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn về các cách thành lập công ty tnhh cho quý khách hàng.

Hy vọng bài viết sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho những ai đang tìm hiểu về nội dung này.

Quy định về công ty TNHH.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty trách nhiệm hữu hạn được phân loại bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Như vậy, Luật doanh nghiệp 2020 không có khái niệm chung về công ty TNHH mà có sự phân loại, xuất phát từ đặc trưng của mỗi hình thức công ty TNHH. Cụ thể:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có tối thiểu từ 02 đến tối đa 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH 1 thành viên trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Từ quy định nêu trên, có thể tổng hợp khái niệm công ty TNHH như sau:

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân, tổ chức hoặc nhiều cá nhân, tổ chức (không quá 50) tham gia góp vốn cùng thành lập, Công ty TNHH là pháp nhân từ thời điểm được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH có 02 loại hình là: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Một số ưu và nhược điểm của công ty TNHH.

Khi tìm hiểu về quy trình cách thành lập công ty tnhh quý khách hàng phải nắm được những ưu, nhược điểm của loại hình này.

Mục đích nhằm củng cố thêm niềm tin quyết định thành lập công ty TNHH đồng thời trong quá trình hoạt động của mình quý khách hàng sẽ có những biện pháp phù hợp để khắc phục những nhược điểm đó.

Vậy công ty TNHH có những ưu và nhược điểm gì cần lưu ý?

Ưu điểm của công ty TNHH.

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên rủi ro cho người góp vốn ít.

Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều, các thành viên có mối quan hệ thân thiết nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH cũng không quá phức tạp.

Vấn đề chuyển nhượng vốn siết chặt nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế được sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm của công ty TNHH.

Đây là một trong những vấn đề mà bạn phải hết sức cân nhắc trong quá trình cách thành lập công ty tnhh.

Do chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ và các khoản nợ nên uy tín của công ty TNHH trước các đối tác và khách hàng không cao do tâm lý sợ rủi ro khi hợp tác.

Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh nên quá trình hoạt động phải cẩn trọng.

Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH.

Khi tiến hành quy trình thành lập công ty quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo hướng dẫn tại Điều 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Đây cũng là những quy định mới nhất mà chúng tôi cung cấp cho bạn, để việc làm hồ sơ của bạn được thực hiện một cách hợp lệ.

Do có sự phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trong loại hình công ty TNHH. Do đó, hồ sơ thành lập cũng có sự khác nhau.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH.

Điều lệ công ty đã được soạn và thông qua.

Danh sách thành viên.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty TNHH 1 thành viên.

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH.

Điều lệ công ty.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Tóm lại, quy trình cách thành lập công ty tnhh là một con đường dài. Để đi trên con đường ấy một cách thuận lợi quý khách hàng Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH

Một số lưu ý khi soạn thảo hồ sơ đăng ký công ty TNHH.

Hiện nay hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH là một trong những cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đăng ký tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp. Do đó, để tránh trường hợp hồ sơ bị trả về và yêu cầu sửa đổi, khi soạn hồ sơ bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

Về mẫu hồ sơ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong đó hồ sơ đăng ký cần được soạn bằng tiếng Việt.

Các tài liệu nộp kèm theo hồ sơ phải đúng và đẩy đủ theo quy định của pháp luật.

cách thành lập công ty tnhh

cách thành lập công ty tnhh

hành phần trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH có mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: trong trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên thì làm theo mẫu tại Phụ lục I-2, trường hợp là công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì làm theo mẫu Phụ lục I-3.

Danh sách thành viên: chỉ có với công ty TNHH 02 thành viên trở lên và thực hiện theo mẫu Phụ lục I-6.

Tóm lại, quy trình cách thành lập công ty tnhh là một con đường dài. Để đi trên con đường ấy một cách thuận lợi quý khách hàng Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH

Quy trình thành lập công ty TNHH.

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH tới cơ quan có thẩm quyền

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà Innosight đã nêu trên tương ứng với từng mô hình công ty, thì tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH.

Chủ thể thực hiện thủ này có thể là người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền. Nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH của chúng tôi thì Innosight sẽ nhận ủy quyền thực hiện toàn bộ thủ tục cho bạn

Phương thức thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

Đăng ký công ty TNHH trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đăng ký công ty TNHH qua dịch vụ bưu chính

Đăng ký công ty TNHH qua mạng thông tin điện tử.

Lưu ý: Đối với quy trình cách thành lập công ty tnhh qua mạng thông tin điện tử, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng sẽ bao gồm các giấy tờ nêu trên và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử (scan hồ sơ). Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Bước 2: Tiến hành xem xét và cấp đăng ký công ty TNHH

Sau khi nhận hồ sơ do chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi đến. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, theo đúng quy định.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Nếu từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Quy trình thành lập công ty TNHH về cơ bản sẽ trải qua 2 bước như trên. Khi thực hiện xong thủ tục này bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quy trình này vẫn chưa kết thúc mà sau đó bạn sẽ phải tiến hành thêm một số thủ tục về khắc dấu tròn, đăng bố cáo thành lập công ty TNHH…để công ty của bạn chính thức đi vào hoạt động.

Lệ phí thành lập công ty TNHH mới nhất.

Với thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH, quý khách hàng sẽ không cần mất lệ phí khi nộp hồ sơ. Nhưng sẽ phải tốn kém chi phí cho những khoản sau:

Mất 100.000 đồng về phí đăng bố cáo thành lập công ty TNHH trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mất 450.000 đồng khoản lệ phí khắc dấu và công bố mẫu dấu của công ty TNHH.

Ngoài ra bạn phải chi trả 200.000 đồng khoản lệ phí ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, sau đó tiến hành nhận giấy phép kinh doanh nếu không phải người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện các thủ tục.

Hiện nay việc thành lập loại hình công ty TNHH đã được cụ thế hoá và rút ngắn quy trình hơn nhiều so với trước đây, đây có thể coi là một bước tiến triển mới của Luật doanh nghiệp 2020.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Để được hỗ trợ một cách tốt nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline của Tư Vấn Luật Luật Rong Ba, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn một cách tốt nhất về các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động thành lập công ty TNHH.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775