Chứng chỉ hành nghề thiết kế

Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng bao gồm những lĩnh vực gì? Phạm vi hoạt động của nó ra sao? Điều kiện, hồ sơ, trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết dưới đây của Tư vấn Luật Luật Rong Ba 

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng Là Gì?

Chứng chỉ hành nghề thiết kế là bản xác minh năng lực được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp với hoạt động thiết kế xây dựng đang tham gia.

Việc cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu cá nhân không chỉ đáp ứng các kinh nghiệm, bằng cấp có liên quan mà phải tham gia kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực.

Sau khi đáp ứng các yêu cầu trên, cá nhân sẽ được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ thiết kế phù hợp với chuyên môn được đào tạo .

Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên những cơ sở pháp lý nào?

Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I, II và III dựa trên cơ sở pháp lý trong Luật Xây Dựng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

Nghị Định 100/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong đó có lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi 1 số điều của nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Thông tư 17/2016/TT-BXD, Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Thông tư 172/2016/TT-BTC.

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Các Lĩnh Vực Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế.

Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Thiết kế quy hoạch xây dựng.

Thiết kế nội – ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan công trình.

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp.

Thiết kế cơ điện – điện công trình: chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến các hệ thống điện , cơ khí trong công trình xây dựng

Thiết kế công trình xây dựng cấp – thoát nước.

Thiết kế xây dựng công trình giao thông.

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: bao gồm các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các loại công trình hạ tầng kỹ thuật

Thiết kế hệ thống công trình thông gió – cấp thoát nhiệt.

Thiết kế hệ thống mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng.

Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ, phòng cháy và chữa cháy của công trình xây dựng.

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề Thiết kế công trình.

Hạng I: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng I sẽ được phép làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi tại chứng chỉ hành nghề.

Và cũng được làm chủ nhiệm lập tất cả những nhóm dự án A-B-C cùng loại với dự án được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế;

Hạng II: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng II sẽ được phép làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của các công trình hạng II trở xuống cùng loại với công trình được ghi tại chứng chỉ hành nghề. Và cũng được làm chủ nhiệm lập các nhóm dự án B-C cùng loại với dự án được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế;

Hạng III: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng III sẽ được phép làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế và chủ trì thẩm tra thiết kế của các công trình hạng III và hạng IV cùng loại với công trình được ghi tại chứng chỉ hành nghề. Và cũng được làm chủ nhiệm lập các nhóm dự án C cùng loại với dự án được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình.

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đó là:

Các công dân Việt Nam có quyền công dân, có chứng minh nhân dân và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Nếu như là công dân nước ngoài thì phải có hộ chiếu cùng giấy phép cư trú tại Việt Nam đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Có bằng đại học ( hoặc sau đại học ) liên quan tới lĩnh vực thiết kế công trình;

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế công trình và trong 3 năm đó phải có tối thiểu 01 năm làm việc tại Việt Nam

Đã thực tiếp tham gia thiết kế công trình tối thiểu là 3 công trình theo đúng nội dung đã đăng ký;

Có hiểu biết và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về xây dựng có liên quan đến việc thiết kế công trình.

Cá nhân được phép xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế phải có trình độ từ đại học trở lên và thuộc chuyên ngành như kiến trúc, quy hoạch hay những chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch, đồng thời phải đáp ứng những điều kiện khác nhau tương ứng với các hạng chứng chỉ hành nghề thiết kế như sau:

Hạng I:

Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm làm các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế tối thiểu là 07 năm;

Đã làm chủ nhiệm hay chủ trì thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế các phần việc liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề của tối thiểu 02 công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế của tối thiểu 01 công trình cấp I trở lên, bắt buộc phải cùng loại với loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng II:

Cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm làm các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế tối thiểu là 05 năm;

Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế phần việc có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề của tối thiểu 05 năm công trình cấp III và cũng đã tham gia thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế tối thiểu 01 công trình cấp II trở lên, các công trình này bắt buộc phải cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Hạng III:

Cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp, có tối thiểu 03 năm thời gian kinh nghiệm làm các công việc phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân có trình độ từ đại học trở lên; tối thiểu 05 năm thời gian kinh nghiệm đối với những cá nhân có trình độ là cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.

chứng chỉ hành nghề thiết kế

chứng chỉ hành nghề thiết kế

Đã tham gia thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế các phần công việc có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề của tối thiểu 03 công trình cấp III hay có 05 năm thời gian kinh nghiệm làm việc đối với 05 công trình cấp IV cùng loại.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế (theo mẫu), nộp cùng 3 ảnh 3×4 chụp trong 01 năm gần nhất.

Bản sao công chứng những văn bằng và chứng chỉ chuyên môn. Nếu như văn bằng, chứng chỉ đó do nước ngoài cấp thì phải được dịch thuật ra tiếng việt và có xác nhận công chứng.

Bản kê khai quá trình làm việc chuyên môn

Bản xác nhận năng lực nghề nghiệp của cá nhân nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế được cấp bởi các cá nhân hay tổ chức dưới đây:

Các tổ chức chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Hội nghề nghiệp phù hợp với lĩnh vực của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mà người này là hội viên của hội đó.

Các cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế thuộc nghề nghiệp tương tự hay các cá nhân có nghề nghiệp tương tự đồng thời có bằng cấp cao hơn của người xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Trình tự thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế gửi bộ hồ đầy đủ hồ sơ đến Sở Xây dựng tỉnh/thành phố nơi xin cấp chứng chỉ

Nếu như hồ sơ không được chấp nhận thì trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng sẽ thông báo đến người xin cấp chứng chỉ hành nghề để sửa chữa và hoàn thiện hồ sơ

Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cho các hồ sơ đạt yêu cầu

Trong trường hợp từ chối cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng sẽ hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, đồng thời nêu rõ lý do từ chối.

Cơ Quan Thẩm Quyền Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Kết Cấu.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể với từng loại chứng chỉ hành nghề như sau:

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I.

Sở Xây dựng, các tổ chức nghề nghiệp cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II, hạng III.

Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương.

Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có thể cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II và III cho các cá nhân là hội viên của mình nếu các tổ chức này có đủ điều kiện cấp chứng chỉ xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về phạm vi hoạt động, điều kiện, hồ sơ, trình tự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng.

Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin hữu ích. Nếu quý khách hàng còn nhiều thắc mắc cần được giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0347 362 775 để Tư vấn Luật Luật Rong Ba giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775