Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hiện nay đang là một trong những loại chứng chỉ được đại đa số các doanh nghiệp để tâm đến.
Vậy chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây.

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ.

Căn cứ Nghị Định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của chính phủ hướng dẫn sửa đổi cập nhật quy định đối với tổ chức hoạt động xây dựng.

Căn cứ 15/2021/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức xây dựng.

Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BXD hướng dẫn phân cấp công trình thiết kế.

Căn cứ thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho tổ chức thiết kế.

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ – THẨM TRA THIẾT KẾ LÀ GÌ?

Là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với tổ chức thiết kế tham gia hoạt động xây dựng.

Đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức, công ty thiết kế tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực thiết kế là bắt buộc đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế – thẩm tra, theo quy định của luật Xây dựng.

Theo đó các đơn vị tư vấn thiết kế muốn thực hiện hoạt động thiết kế – thẩm tra thiết kế trong xây dựng đòi hỏi phải chứng minh được năng lực của mình đáp ứng điều kiện để thực hiện.

Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong việc làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế công trình.

Bạn đang không biết làm hồ sơ xin cấp chứng chi năng lực hoạt động xây dựng như thế nào là đúng theo nghị định 100/2018?

ĐỐI TƯỢNG XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ – THẨM TRA THIẾT KẾ.

Là các đơn vị công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn thiết kế trên toàn quốc.

CHỨNG CHỈ NĂNG CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ – THẨM TRA THIẾT KẾ BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC SAU.

Trước hết, xin nói về Điều 57, Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực sau:

Thiết kế kiến trúc công trình;

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;

Thiết kế cơ – điện công trình;

Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

Thiết kế xây dựng công trình giao thông;

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC HẠNG I, II, III.

Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng I: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng;

Chứng chỉ năng lực thiết kế công trình hạng II, III: Sở Xây dựng.

Như vậy, khác với chứng chỉ hạng I do Bộ Xây dựng cấp thì chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế hạng 2 do Sở Xây dựng cấp.

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

Căn cứ điều 61 nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định điều kiện năng lực của tổ chức, doanh nghiệp thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cần các yêu cầu sau:

Điều 61. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình.

Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:

Năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng hạng 1.

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

Năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng hạng 2.

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

Năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng hạng 3.

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỨNG CHỈ CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ – THẨM TRA THIẾT KẾ.

a) Năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại.

b) Năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

c) Năng lực thiết kế – thẩm tra thiết kế hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH.

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thiết kế của tổ chức theo mẫu V nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Bản scan giấy chứng nhận bản gốc đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.

Bản scan danh sách các thành viên chủ chốt, nhân viên có liên quan, kèm theo văn bằng, chứng chỉ hành nghề thiết kế, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các thành viên chủ chốt trong công ty, tổ chức.

Bản scan hợp đồng kinh tế lĩnh vực thiết kế bản gốc của các công trình đã thực hiện. (Chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, công ty xin năng lực thiết kế hạng 1, hạng 2).

Bản kê khai kinh nghiệm của các cá nhân chủ chốt theo mẫu phụ lục VI nghị định 100/2018.

TRÌNH TỰ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ.

Bạn xem xét điều kiện và kết luận đáp ứng đầy đủ thì có thể tiến hành xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2.

Bởi vì đây là giấy tờ bắt buộc bạn cần xin cấp mới có thể triển khai dự án của mình. Đơn giản bạn có thể tiến hành xin cấp theo trình tự, thủ tục các bước như sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ.

Để xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế hạng 2 bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật. Theo đó bạn chỉ cần chuẩn bị những loại giấy tờ gồm

Đơn đề nghị xin cấp chứng chỉ. Bạn có thể tìm kiếm mẫu trên google và tải về. Hoặc bạn tải mẫu theo chuẩn form tại phụ lục V nghị định 100/2018/NĐ-CP. Bạn nhớ điền đầy đủ thông tin trong đơn một cách chính xác, trung thực. 

Giấy đăng ký doanh nghiệp. Bạn hãy scan giấy đăng ký theo đúng quy định. Trong một số trường hợp bạn cũng có thể thay thế bằng quyết định thành lập doanh nghiệp.

Hợp đồng kinh tế liên quan đến lĩnh vực thiết kế những công trình đã thực hiện. Tối thiểu là 1 công trình cấp 2 còn công trình cấp 3 là 2. Đồng thời bạn chú ý cũng sử dụng bản scan hợp đồng từ bản gốc nhé. 

Bản kê khai, thống kế những kinh nghiệm của những thành viên chủ chốt sẽ tiến hành thiết kế dự án. Nếu bạn chưa biết bản kê khai thế nào có thể xem thêm tại mẫu ở phụ lục VI của nghị định 100/2018/NĐ-CP. 

chứng chỉ năng lực thiết kế

chứng chỉ năng lực thiết kế

Bạn chú ý hãy ghi chép để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Đây là bước cơ bản nhưng rất quan trọng quyết định liệu bạn có xin chứng chỉ thành công hay không. Vậy nên bạn phải dành nhiều thời gian để đảm bảo không có sai sót xảy ra trong khâu chuẩn bị hồ sơ này nhé.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ bạn hãy gửi tới sở xây dựng. Bởi vì sở xây dựng là cơ quan chức năng được cấp thẩm quyền cấp loại chứng chỉ bạn đang cần.

Bạn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Hoặc bạn cũng có thể chọn cách nộp trực tiếp tại điểm giao dịch của sở xây dựng.  

Bước 3: Chờ xét duyệt.

Hồ sơ được nộp sẽ được cơ quan chức năng xét duyệt. Tối đa trong 10 ngày, tính từ thời điểm nhận hồ sơ cơ quan chức năng sẽ thông báo đến bạn.

Nếu hồ sơ sai sót bạn sẽ nhận được thông báo bổ sung. Thông thường thông báo được gửi đi sẽ qua hình thức văn bản rõ ràng.

Bạn sẽ kiểm tra và bổ sung đúng theo quy định. Ngược lại, nếu bạn hồ sơ đầy đủ thì quá trình xét duyệt năng lực sẽ diễn ra. 

Bước 4: Nhận chứng chỉ.

Bạn có thể chờ đợi để nhận chứng chỉ được gửi về. Theo quy định trong khoảng nhiều nhất là 20 ngày bạn sẽ nhận được chứng chỉ. 

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC DOANH NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯỜNG GẶP PHẢI.

Không rõ chứng chỉ năng lực của thiết kế – thẩm tra thiết kế theo nghị định, thông tư nào?

Không rõ điều kiện cần xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế là gì?

Không tự đánh giá được hạng công trình thiết kế của doanh nghiệp mình.

Không nắm rõ thủ tục gồm những gì? Chi phí xin cấp là bao nhiêu?

Kê khai hồ bị sai không đúng theo quy định, mất thời gian và tiền bạc.

Hộ sơ nộp bị trả về mà không rõ lý do.

Chuẩn bị tham gia đấu thầu mà vẫn chưa có chứng chỉ năng lực thiết kế – thẩm tra công trình.

Như vậy, Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế được Luật Rong Ba cấp dựa trên các căn cứ pháp lý do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng phê duyệt.

Nhìn chung bạn có thể thấy trình tự xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế không đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp.

Vì thế nếu bạn có một chút am hiểu về pháp luật thì sẽ dễ dàng triển khai thủ tục xin cấp chứng chỉ theo hướng dẫn.

Tuy nhiên nếu thực sự bạn vẫn không tự tin thì hãy liên hệ ngay với Luật Rong Ba – Là đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu chứng chỉ.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Bạn không cần phải lo lắng những sai lầm khi xin cấp chứng chỉ. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.