Công bố trang thiết bị y tế

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại trang thiết bị y tế. Để có thể đưa các trang thiết bị y tế, các cơ sở sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế phải xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế.

Vậy điều kiện, thành phần hồ sơ thủ tục để xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế là như thế nào. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Nghị định 169/2018/NĐ-CP

Trang thiết bị y tế là gì ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP quy định : Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây:

Được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:

Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương, chấn thương;

Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;

Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

Kiểm soát sự thụ thai;

Khử khuẩn trang thiết bị y tế, bao gồm cả hóa chất sử dụng trong quy trình xét nghiệm;

Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.

Không sử dụng cơ chế dược lý, miễn dịch hoặc chuyển hóa trong hoặc trên cơ thể người hoặc nếu có sử dụng các cơ chế này thì chỉ mang tính chất hỗ trợ để đạt mục đích quy định.

Giấy phép công bố trang thiết bị y tế là gì ?

Giấy phép công bố trang thiết bị y tế là cách gọi chung để nói về việc thực hiện thủ tục xin phép cơ quan nhà nước để đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiện nay nếu gọi theo đúng thuật ngữ chính xác sẽ có các thủ tục sau thuộc phạm vi giấy phép công bố trang thiết bị y tế cụ thể là:

Đối với trang thiết bị y tế loại A  được sản xuất trong nước hay nhập khẩu từ nước ngoài về sẽ thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế  thuộc loại A” 

Đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D sản xuất trong nước sẽ thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hiện nay có những quy định đang được Bộ y tế dần dần hoàn thiện để có thủ tục chính xác. Hiện tại đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D nhập khẩu lại được chia ra làm hai trường hợp:

Trường hợp phải xin giấy phép nhập khẩu theo quy định tại thông tư 30/2015/BYT

Trường hợp không phải xin giấy phép nhập khẩu cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi nhập trang thiết bị y tế về nước

Phải thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi công bố.

Trang thiết bị y tế gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế đó:

Nhóm 1 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp.

Nhóm 2 gồm trang thiết bị y tế thuộc loại B, C và D, trong đó:

Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp;

Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao;

Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao.

Việc phân loại được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế đã Sở Y tế tiếp nhận là cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y t tế.

Các đơn vị nhập khẩu nếu có đủ điều kiện phân loại cũng có thể tự làm thủ tục sau khi tiến hành công bố đủ điều kiện phân loại hoặc liên hệ các đơn vị đã thực hiện công bố đủ điều kiện để làm phân loại.

Kể từ 31/12/2018 theo điểm a khoản 2 điều 4 nghị định 169/2018/NĐ-CP sẽ không thừa nhận kết quả phân loại từ nước ngoài theo thông tư 42/2016/TT-BYT nên 100% các trang thiết bị y tế trước khi nhập về đều phải thực hiện phân loại tại các đơn vị đủ điều kiện phân loại tại Việt Nam

Từ kết quả phân loại trang thiết bị y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải lựa chọn chính xác thủ tục cần thực hiện tương ứng với kết quả phân loại trang thiết bị  y tế . Cụ thể như sau:

Trường hợp trang thiết bị y tế sản xuất trong nước 

Nếu kết quả phân loại ra loại A.

Kết quả phân loại ra loại A thì các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh thực hiện thủ tục xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế đối với loại A ( Còn gọi là thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A) tại Sở y tế nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt trụ sở.

Hồ sơ xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế đối với loại A cần các giấy tờ sau.

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A 

Bản phân loại trang thiết bị y tế 

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng 

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế 

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế 

Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng hoặc Giấy chứng nhận hợp chuẩn;

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế.

Nếu kết quả trang thiết bị y tế ra loại B, C, D.

Kết quả phân loại trang thiết bị y tế ra loại B, C, D thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện thủ tục xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế loại B, C, D ( Hay còn gọi là thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại B, C, D) nên Bộ Y tế.

Hồ sơ xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế loại B, C, D 

Văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành 

Bản phân loại trang thiết bị y tế 

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ;

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành;

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt theo Mẫu  kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật ủa trang thiết bị y tế do chủ sở hữu trang thiết bị y tế ban hành;

Hồ sơ kỹ thuật chung thực hiện theo hướng dẫn tại Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế;

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế;

Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D có xâm nhập cơ thể người: Bản tóm tắt dữ liệu thử lâm sàng theo mẫu  kèm theo kết quả nghiên cứu thử lâm sàng, trừ các trường hợp sau:

Trang thiết bị y tế đã được lưu hành và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do của một trong các nước sau: các nước thành viên EU, Nhật Bản, Canada, Úc (TGA), Mỹ (FDA);

Trang thiết bị y tế đã được cấp lưu hành trước khi Nghị định này có hiệu lực;

Các trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro thuộc loại C, D phải có thêm giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, trừ các trường hợp sau:

Trang thiết bị y tế đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do của một trong các nước sau: các nước thành viên EU, Nhật Bản, Canada, Úc (TGA), Mỹ (FDA);

Trang thiết bị y tế đã được cấp lưu hành trước khi Nghị định này có hiệu lực;

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế;

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất phù hợp với sản phẩm xin cấp số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước;

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời hạn được cấp số lưu hành theo Mẫu đối với trang thiết bị y tế đã được cấp lưu hành trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thuộc diện miễn nộp bản tóm tắt dữ liệu thử lâm sàng hoặc miễn giấy chứng nhận kiểm định.”

Trường hợp trang thiết bị y tế nhập khẩu từ nước ngoài

Căn cứ vào kết quả phân loại ra loại A, B, C hay D, Cở sở kinh doanh  thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế cần thực hiện một trong các thủ tục sau:

Nếu kết quả phân loại ra loại A.

Nếu kết quả phân loại ra loại A, Cơ sở kinh doanh thực hiện thủ tục xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế đối với loại A (công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A đối với trang thiết bị y tế có kết quả phân loại ra loại A) lên Sở Y tế nơi cơ sở nhập khẩu trang thiết bị y tế đặt trụ sở.

Hồ sơ xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế đối với loại A thực hiện như đã phân tích ở phần trang thiết bị y tế ở trong nước. Nhưng có lưu ý thêm là cần phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do(CFS) của chủ sở hữu nước ngoài được phép xuất khẩu trang thiết bị y tế sang Việt Nam.

công bố trang thiết bị y tế

công bố trang thiết bị y tế

Sau khi thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế và xin giấy phép công bố trang thiết bị y tế đối với loại A, cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện thủ tục nhập hàng với bên hải quan với bộ hồ sơ gồm:

Hồ sơ khai hải quan

Kết quả phân loại trang thiết bị y tế loại A 

Phiếu tiếp nhận công bố  tiêu chuaanra áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A do Sở Y tế cấp

2. Nếu kết quả phân loại ra loại B, C, D và sản phẩm nằm trong  danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định tại phụ lục I- Thông tư 30/2015/BYT

Đối với trang thiết bị y tế thuộc trường hợp này  cần thực hiệ xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo Thông tư số Thông tư 30/2015/TT-BYT.

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cần các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu theo Mẫu.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO của nhà sản xuất còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Mẫu quy định tại Phụ lục số III còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt theo Mẫu quy định tại Phụ lục số IV

Cataloge miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu.

Tài liệu đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất đối với trang thiết bị y tế thuộc mục 49 của Phụ lục số I

Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 30/2015. Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế thực hiện theo Mẫu quy định tại Phụ lục số VI

Sau khi thực hiện xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định, Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện thủ tục làm việc với bên hải quan để thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế tại hải quan

Trong quá trình làm việc với hải quan, Cở sở thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế cần chuẩn bị hồ sơ hải quan theo hướng dẫn của cơ quan hải quan kèm theo đó là các giấy tờ sau:

Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp phép tại Bộ Y tế

Đăng ký kinh doanh công ty 

Hồ sơ truy xuất nguồn gốc hàng hóa ( Chính là bộ hồ sơ để thực hiện việc xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế) gồm các giấy tờ chính: Giấy chứng nhận lưu hành tự do cảu nhà sản xuất bên nước cho phép nhập khẩu;

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ( Iso); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở kinh doanh Việt Nam được phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Tài liệu kỹ thuật sản phẩm ; Catologe sản phẩm.

3. Nếu kết quả phân loại ra loại B, C, D và sản phẩm không nằm trong  danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định tại phụ lục I- Thông tư 30/2015/BYT

Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D và không thuộc danh mục trang thiết bị y tế phải xin giấy phép khẩu ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT, Các đơn vị này tiến hành thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.

Khi thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế, Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ hải quan chỉ cần cung cấp thêm bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số Nghị định 36/2016/NĐ-CP và bộ hồ sơ truy xuất nguồn gốc hàng hóa gồm Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ( Iso);

Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở kinh doanh Việt Nam được phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Tài liệu kỹ thuật sản phẩm ; Catologe sản phẩm.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về công bố trang thiết bị y tế. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775