Doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, trong giai đoạn kinh tế hội nhập, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển. Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường Việt Nam ngày càng đông và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều nhà nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục thành lập công ty còn có nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn loại hình phù hợp, chưa hiểu được như nào là doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài (100 %vốn đầu tư nước ngoài). Bài viết dưới đây của đội ngũ Luật sư Luật Rong Ba sẽ đưa đến cách nhìn khách quan nhất cho quý khách hàng về doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài.

 1. Khái niệm doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do nhà đầu tư nước ngoài bỏ toàn bộ vốn thành lập, tổ chức, quản lý, điều hành và thuộc sở  hữu hoàn toàn của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên thực tế, doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài thường được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm  hữu  hạn hoặc công ty cổ phần, do chủ đầu tư nước ngoài tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết  quả  sản  xuất  kinh  doanh, đồng thời cũng có những quyền lợi và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh theo quy định.

 1. Đặc điểm của loại hình doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

Bên cạnh những đặc điểm chung của một doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài còn có các đặc điểm sau:

Nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và kinh doanh tại Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam không ấn định hình thức tổ chức riêng cho công ty 100% vốn nước ngoài. Theo đó hình thức tổ chức của công ty 100% vốn nước ngoài có thể là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Công ty 100% vốn nước ngoài có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo các hình thức khác đều có tư cách pháp nhân.

Công ty 100% vốn nước ngoài hưởng quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ như Doanh nghiệp trong nước theo quy định pháp luật Việt Nam

Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

 Công ty 100% vốn nước ngoài do cá nhân, tổ chức nước ngoài tự quản lý cũng như chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và theo dõi, kiểm tra xem doanh nghiệp có thực hiện kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ khác theo đúng quy định pháp luật. Về cách thực tổ chức, quản lý, điều hành công ty 100% vốn nước ngoài nhà nước Việt Nam không có sự can thiệp.

 1. Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

Việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng được các tổ chức, cá nhân nước ngoài đẩy mạnh bởi những ưu điểm nổi trội sau:

So với các hình thức đầu tư khác, thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài là hình thức đầu tư mang tính bền vững, lâu dài và có tổ chức.

Do mức vốn sở hữu chiếm tuyệt đối, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm toàn quyền trong việc chi phối hoạt động kinh doanh, quản lý vận hành của doanh nghiệp.

Việc nắm quyền điều hành và trực tiếp ra quyết định đầu tư là điều kiện để nhà đầu tư thực hiện được chiến lược kinh doanh của họ một cách tối ưu. Vì vậy, so với hình thức đầu tư khác, nhà đầu tư có thể chủ động hơn trong việc quản lý cũng như triển khai các chiến lược kinh doanh.

Theo thống kê, đa phần cách thức tổ chức, quản lý của các công ty 100% vốn nước ngoài thường đem đến hiệu quả kinh tế cao hơn.

Với nguồn vốn đầu tư lớn, dài hạn ít biến động, nhà đầu tư nước ngoài có thể chủ động về nguồn vốn và tự quản lý vốn đầu tư của mình.

Với hình thức đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư có thể áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình kinh doanh, sản xuất hiện đại để khai thác những lợi thế của thị trường và các điều kiện thuận lợi khác để đạt hiệu quả cao nhất. Đây là một trong những ưu thế cạnh tranh của công ty 100% vốn nước ngoài so với các doanh nghiệp Việt Nam.

 1. Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

– Hạn chế về ngành nghề đầu tư kinh doanh:

Công ty 100% vốn nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư 2020.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

Do giới hạn trong các Điều ước, Cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, với một số lĩnh vực ngành nghề không thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà phải tiến hành liên doanh với chủ thể trong nước.

Do bất đồng văn hoá, ngôn ngữ, việc quản lý và sử dụng nhân công dễ phát sinh bất đồng. Vì vậy nhà đầu tư nước ngoài nên có cách thức quản lý phù hợp.

Các chính sách ưu đãi của nhà nước vẫn chưa thật sự linh hoạt đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Mặc dù pháp luật Việt Nam không can thiệp vào cách thức quản lý, tiếp cận và  mở rộng thị trường của loại hình Công ty 100% vốn nước ngoài. Tuy nhiên pháp luật vẫn quy định một khuôn khổ nhất định để giữ cho thị trường Việt Nam không bị xâm chiếm quá nhiều, bảo vệ các doanh nghiệp trong nước.

Giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài sẽ có sự khác biệt về văn hóa trong kinh doanh, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận khách hàng cũng như tiếp cận và mở rộng thị trường của các Công ty 100% vốn nước ngoài.

doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

 1. Quy trình thành lập doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì phải nhà đầu tư cần phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân đân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý theo quy định
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực có công chứng
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm, thời hạn, vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ công nghệ, thông số kỹ thuật chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ, tình trạng sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị…nếu cần theo quy định
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước thứ 2 trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên hệ thống thông tin quốc gia. Trong 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản để truy cập hệ thống thông tin quốc gia, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ, cấp mã số cho dự án.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị:

+ Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

+ Hộ chiếu có công chứng của người đại diện theo pháp luật công ty. Nếu người đại diện là người nước ngoài thì cần Bản sao công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

+ Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê

+ Nếu dự án có sử dụng công nghệ cần kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định;

 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối

+ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng minh quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài đó là làm thủ tục thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài

+ Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

+ Bản sao:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên là cá nhân;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty tại sở kế hoạch đầu tư, bước tiếp theo trong quy trình thành lập công ty 100 phần trăm vốn nước ngoài đó là công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được công khai trên Cổng thông tin quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu công ty cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Công ty tiến hành khắc con dấu doanh nghiệp theo đúng quy định. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế điện tử, kê khai thuế ban đầu, dịch vụ kế toán

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về doanh nghiệp 100 vốn đầu tư nước ngoài và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775