Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Gia hạn thẻ tạm trú là gì và các trường hợp được gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Đó là câu hỏi mà hầu như người nước ngoài nào cũng gặp phải khi muốn xin gia hạn thẻ tạm trú?

Bài viết dưới đây của Tư vấn Luật Luật Rong Ba sẽ cung cấp một số thông tin về thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Để được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam, người nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Chấp hành đúng quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh như có hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.

Người nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng tối thiểu là 13 tháng. Nếu hộ chiếu còn thời hạn 13 tháng thì cơ quan xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 12 tháng.

Có nơi tạm trú hợp pháp: Việc xác định nơi tạm trú hợp pháp thông qua giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp; nơi ở đã có đủ các giấy phép đảm bảo đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê; đã đăng ký khai báo tạm trú và được cấp sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm trú.

Người nước ngoài vào Việt Nam có mục đích ở lại lâu dài, ổn định và hợp pháp. Có thể là mục đích làm việc, công tác hoặc thực hiện một công việc nhất định tại Việt Nam.

Ví dụ, người nước ngoài là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên của Hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Người nước ngoài vào Việt Nam do Việt Nam thuê để khắc phục một số trường hợp khẩn cấp như xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật phức tạp làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các tổ chức, cá nhân trong nước không xử lý được.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích truyền tải, ghi nhận thông tin, báo chí được sự cho phép của Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, người nước ngoài vào Việt Nam còn có thể gắn với mối quan hệ nhân thân như có cha, mẹ, vợ, chồng…là người Việt Nam, người nước ngoài là vợ, chồng, con… đi theo những đối tượng nêu trên vào lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú.

Căn cứ theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 và Thông tư số 31/2015/TT-BCA hướng dẫn thủ tục cấp thẻ tạm trú quy định như sau:

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú nói chung bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu NA6, NA8 ( đối với cơ quan, tổ chức) hoặc mẫu NA7, NA8 ( đối với cá nhân) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh

Hộ chiếu còn thời hạn

Ngoài ra, người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú còn cần có giấy tờ chứng minh như sau:

Nếu là người nước ngoài thuộc đối tượng  được cấp thị thực có ký hiệu là LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT khi thực hiện thủ tục cấp thẻ tạm trú thì phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh trực tiếp đến làm thủ tục tại cơ quan cấp thẻ tạm trú là Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.

Nếu người nước ngoài thuộc đối trượng được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 thì phải có giấy tờ chứng minh là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tai Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

Trình tự giải quyết

Đối với người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 thì cơ quan địa diện ngoại giao, lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

Đối với người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT thì cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý về ký hiệu của thẻ tạm trú

LV1, LV2 ( Làm việc): Là thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, LV1 dành cho người làm việc tại các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ, cơ quan ngang bộ…Còn LV2 cấp cho người làm việc với tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

ĐT ( đầu tư) : Sử dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

NN1, NN2 : Áp dụng cho đối tượng thuộc tổ chức, văn phòng đại diện, chi nhánh của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, NN1 cấp cho Trưởng văn phòng đại diện, dự án, tổ chức phi chính phủ.

NN2 cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, chuyên môn khác.

DH: Dành cho người có mục đích học tập, thực tập tại Việt Nam

PV ( phóng viên) : Cấp cho người nước ngoài là phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam

LĐ ( lao động): Người lao động được cấp phép lao động tại Việt Nam

TT : Áp dụng cho thân nhân của người nước ngoài như vợ, chồng, con dưới 18 tuổi hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

Thời hạn của thẻ tạm trú.

Nhìn chung, thời hạn của thẻ tạm trú được cơ quan nhà nước cấp cho người nước ngoài phải phù hợp với mục đích của người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Thông thường, thời hạn của thẻ tạm trú là từ 01 năm đến 05 năm và phải đảm bảo ngắn hơn thời gian của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

Do thời hạn của hộ chiếu là một trong những căn cứ chứng minh người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam.

Dựa vào ký hiệu của thẻ tạm trú có thể biết được thời hạn của thẻ tạm trú như sau:

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT, DH thì thời hạn là không quá 05 năm

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NN1, NN2, TT thì thời hạn là không quá 03 năm

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú ký hiệu LĐ, PV1 thì thời hạn là không quá 02 năm

Khi thẻ tạm trú hết thời hạn, nếu người nước ngoài có nhu cầu tiếp tục tạm trú tại Việt Nam với mục đích phù hợp thì được xem xét cấp thẻ mới.

Gia hạn thẻ tạm trú là gì?

Thẻ tạm trú là thị một loại thị thực đặc biệt vừa có hiệu lực của Giấy phép cư trú vừa có giá trị là một Visa.

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Extension of temporary residence card) là từ người Việt thường dùng do quen miệng, về lâu thành thói quen, xét về bản chất thì đây là dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài bởi Phòng quản lý xuất nhập hay Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ thu hồi thẻ tạm trú cũ (đã hết hạn hay không còn giá trị sử dụng) và cấp mới thẻ tạm trú, mà không phải gia hạn thêm bằng cách ghi thêm thời gian hiệu lực trên thẻ tạm trú cũ

Những trường hợp được gia hạn thẻ tạm trú.

Khi hết hạn thẻ tạm trú người nước ngoài có quyền xin cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Những trường hợp được gia hạn thẻ tạm trú bao gồm:

Nhà đầu tư (Thời hạn ghi trong giấy phép đầu tư còn tối thiểu là 01 năm)

Trưởng văn phòng của các tổ chức phi chính phủ (Thời hạn ghi trong giấy phép hoạt động còn lại tối thiểu là 01 năm).

Người lao động nước ngoài đã được Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội các tỉnh, thành phố cấp Giấy phép lao động và thời hạn giấy phép lao động còn tối thiểu là 01 năm.

gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

(Nếu thời hạn ghi trên giấy phép lao động hết thì trước 30 ngày người sử dụng lao động phải làm thủ tục Gia hạn giấy phép lao động)

Những trường hợp không được gia hạn thẻ tạm trú.

Trường hợp bị mất thẻ tạm trú, không được cấp thẻ tạm trú

Khi mất thẻ tạm trú phải báo ngay cơ quan cấp thẻ. Trường hợp cấp lại do bị mất, thủ tục như cấp đổi và nộp kèm 01 đơn cớ mất hoặc văn bản báo mất của cơ quan tổ chức bảo lãnh. Thời gian trả kết quả là 14 ngày làm việc.

Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn giá trị còn dưới 1 năm.

Thời hạn giá trị của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn còn giá trị của hộ chiếu.

Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A). Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B), có dán ảnh, kèm theo 02 ảnh cỡ 3 x4 cm (vui lòng xem hướng dẫn quy cách ảnh kèm theo, cách đóng dấu treo, dấu giáp lai ảnh trên tờ khai N7B).

2./ 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu)

3./ 01 bản sao hoặc bản photo (có bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (trừ trường hợp chuyển ngang giá trị thẻ cũ sang thẻ mới do đổi số hộ chiếu, người đi theo (vợ, con…) đã được cấp thẻ tạm trú)

4./ Bản chính thẻ tạm trú cũ.

Tuy nhiên, thực tế chúng ta sẽ gặp phải các khó khăn không lường trước khi chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài bởi một số điểm sau:

Rất ít website hướng dẫn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

Các website chỉ hướng dẫn thủ tục chỉ dừng ở chỗ sơ lượt, không cụ thể, chỉ hướng dẫn chung chung;

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thường xuyên thay đổi, thậm chí làm cho nhiều người phải đau đầu.

Thủ tục cấp thẻ tạm trú ngày càng khó khăn hơn, chứ không dễ dàng hơn như bạn đã nghĩ.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là toàn bộ thông tin về thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, các trường hợp không được gia hạn thẻ tạm trú, các thủ tục liên quan để xin gia hạn thẻ tạm trú. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775