Hợp đồng thuê nhà giữa công ty và cá nhân có phải công chứng không?