Kế toán thuế

mã số thuế cá nhân

Mã số thuế cá nhân

Việc nộp thuế TNCN được xem là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tùy vào điều kiện cũng như thu nhập của mỗi người mà mức thuế TNCN phải đóng cũng khác nhau. …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775