Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là một trong những giấy tờ bắt buộc đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam. Giấy phép lao động không chỉ mang ý nghĩa chứng minh người nước ngoài đủ điều kiện được phép lao động tại Việt Nam mà còn được pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi chính đáng trong suốt quá trình lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phải xin cấp phép lao động, có những trường hợp người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin gửi đến bạn trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời hạn của làm giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ nắm được những thông tin cơ bản về giấy phép lao động và quá trình xin cấp giấy phép lao động được dễ dàng hơn.

Cơ sở pháp lý giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

“Bộ luật lao động 2019”.

Để được cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài phải không thuộc các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Điều 7 và Điều kiện cấp giấy phép lao động Điều 9 Nghị định 102/2013/NĐ-CP.

Điều kiện giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam trước hết cần đáp ứng đủ các điều kiện chung theo quy định của pháp luật Việt Nam như:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

Trình độ về chuyên môn, tay nghề, điều kiện sức khỏe phải phù hợp với công việc

Không vi phạm pháp luật hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép lao động

Tuy nhiên, theo quy định tại “Bộ luật lao động năm 2019” và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, một số trường hợp người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động bao gồm

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc các ngành dịch vụ như kinh doanh, xây dựng, thông tin, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí, vận tải. Căn cứ xác định việc di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là doanh nghiệp nước ngoài đã có thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời hiện diện thương mại này cũng phải hoạt động trong phạm vi những ngày dịch vụ nêu trên.

Và người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp nước ngoài đã được tuyển dụng ít nhất là 12 tháng trước khi cử sang Việt Nam làm việc.

Người lao động nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí như phóng viên…

Người được nước ngoài cử sang Việt Nam thực hiện việc giảng dạy, nghiên cứu tại các trường quốc tế trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức ngoại giao.

Người được cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam xác nhận là tình nguyện viên

Học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài nhưng có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tỏ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

Người có hộ chiếu công vụ

Ngoài những đối tượng theo quy định trên thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Giấy tờ chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp có giá trị trong thời gian 12 tháng.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu là người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì có thể sử dụng phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Thời hạn của giấy tờ này không quá 06 tháng.

Người lao động nước ngoài nếu làm việc tại Việt Nam với tư cách là chuyên gia, lao động kỹ thuật thì cần có văn bản chứng minh:

Chuyên gia: Được đơn vị sử dụng lao động nước ngoài xác nhận bằng văn bản, trong đó có đầy đủ thông tin của doanh nghiệp nước ngoài, thông tin người lao động chứng minh vị trí làm việc trước đây của người lao động nước ngoài phù hợp với công việc mà người lao động nước ngoài được tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam.

Ngoài ra, người lao động phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được đào tạo, có văn bằng, chứng chỉ xác nhận bằng cấp ( bằng đại học trở lên hoặc tương đương).

Lao động kỹ thuật: Là người được đào tạo về chuyên ngành kỹ thuật hoặc có ít nhất 01 năm được đào tạo ở một chuyên ngành khác nhưng chuyên ngành đó phải phù hợp với công việc người lao động được tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam, được xác nhận bởi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài. Về kinh nghiệm, phải có ít nhất 03 năm làm công việc liên quan đến ngành nghề được đào tạo.

Lưu ý:

Để tạo điều kiện cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, pháp luật cho phép người lao động nước ngoài thay thế giấy tờ đối với một số ngành nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật bằng một trong các loại giấy tờ sau:

Giấy công nhận nếu là nghệ nhân trong ngành nghề truyền thống

Văn bản chứng minh kinh nghiệm nếu là cầu thủ bóng đá

Phi công nước ngoài: Có bằng lái máy bay vận tại hàng không do Việt Nam cấp

Người làm công việc bảo dưỡng tàu bay: Có giấy phép bảo dưỡng tàu bay do Việt Nam cấp

02 ảnh màu 4×6, chụp trên phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu có thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản sao giấy tờ nhân thân như hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

Giấy tờ liên quan đến người lao động như: Giấy xác nhận của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp; có quyết định tuyển dụng; có hợp đồng lao động…

Trình tự cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Căn cứ theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP và  Nghị định 140/2018/NĐ-CP hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động như sau:

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ lên Sở Lao động – Thương bình và Xã hội nơi người lao động làm việc ít nhất là 15 ngày trước khi người lao động bắt đầu làm việc.

Sở Lao động – Thương binh và hội xem xét hồ sơ và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời hạn là 05 ngày làm việc. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì sau khi được cấp phép lao động, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng bằng văn bản trước ngày bắt đầu làm việc.

Đồng thời, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng.

Thời hạn của Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thời hạn của Giấy phép lao động là căn cứ quan trọng để xác định người lao động nước ngoài có còn là lao động hợp pháp tại Việt Nam hay không.

Trên thực tế, không chỉ riêng Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác gặp phải tình trạng hết thời hạn của Giấy phép lao động nhưng người lao động không gia hạn, không được gia hạn hoặc không về nước, dẫn đến tình trạng lao động ” chui”.

Việc xác định thời hạn của giấy phép lao động phải phù hợp với tính chất, công việc của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và thông thường thời hạn của Giấy phép lao động là không quá 02 năm.

Cụ thể, Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép lao động như sau:

Đối với người lao động theo hợp đồng lao động: Thời hạn của giấy phép lao động là thời hạn của hợp đồng lao động

Đối với người nước ngoài được cử sang làm việc tại Việt Nam: Căn cứ theo thời gian được cử đi làm việc

Đối với người lao động đi theo dạng thỏa thuận, hợp đồng ký kết, cung cấp dịch vụ giữa Việt Nam và nước ngoài thì căn cứ theo thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết, cung cấp dịch vụ.

Các trường họp khác có thể căn cứ trên thời hạn xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế được hoạt động tại Việt Nam, thời hạn tham gia vào hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Như vậy, giấy phép lao động là giấy tờ bắt buộc nếu người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Do đó, người lao động nước ngoài cần phải chủ động trong việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ xin cấp phép lao động trước khi làm việc tại Việt Nam.

làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cũng cần tìm hiểu quy trình, thủ tục cấp phép lao động để hỗ trợ cho người lao động trong việc xin cấp giấy phép, đồng thời tránh rủi ro bị xử phạt khi sử dụng lao động lao động nước ngoài không có Giấy phép lao động hoặc Giấy phép hết thời hạn.

Ưu và Nhược Điểm khi Tự Làm Giấy Phép Lao Động cho Người Nước Ngoài.

Nếu doanh nghiệp tự làm giấy phép lao động, thì ưu điểm lớn nhất chính là doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí trực tiếp xin giấy phép lao động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với 03 khó khăn thông thường như sau:

Các quy định về giấy phép lao động thường xuyên có sự thay đổi, và người thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cần am hiểu quy trình cũng như thủ tục thì mới có thể thực hiện dễ dàng;

Có nhiều đối tượng được cấp giấy phép lao động, do đó, hồ sơ cần chuẩn bị cho từng đối tượng sẽ có sự khác nhau, và người chịu trách nhiệm làm giấy phép lao động cần nắm chắc các thông tin này.

Yêu cầu về hồ sơ khá phức tạp, có hồ sơ cần chuẩn bị bản gốc, có hồ sơ cần chuẩn bị cung cấp bản sao y công chứng, có hồ sơ cần cung cấp bản hợp pháp hóa lãnh sự, và người chuẩn bị hồ sơ phải biết rõ các yêu cầu này.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Luật Rong Ba

Luật Rong Ba với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều lĩnh vực. Luật Rong Ba chỉ cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó Luật Rong Ba thường xuyên là một trong các dịch vụ chủ chốt nhất của Phòng luật sư công ty Tư vấn luật.

Ngày nay tư vấn pháp lý thường xuyên không còn mới lạ và ngày càng được nhiều tổ chức và doanh nghiệp áp dụng bởi tính hữu ích của dịch vụ và chi phí thấp.

Thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc hỏi tư vấn pháp lý thường xuyên là gì? Chúng tôi được gì khi sử dụng dịch vụ đó.

Qua đây để giải đáp thắc mắc của những doanh nghiệp còn băn khoăn Luật Rong Ba cũng xin tư vấn để doanh nghiệp nắm vững hơn.

Điểm khác biệt nhất trong tư vấn pháp luật thường xuyên hay tư vấn pháp lý thường xuyên là hoạt động “thường xuyên” các luật sư tư vấn làm việc liên tục trong việc hỗ trợ và tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến pháp lý dù không ngồi và làm việc tại văn phòng doanh nghiệp có nhu cầu thuê luật sư giống như một nhân viên pháp chế doanh nghiệp thông thường.

Gói cơ bản

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

Các thủ tục hành chính khác;

Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Tư vấn về lĩnh vực tái cấu trúc Doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn về pháp luật Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Luật Rong Ba sẽ thực hiện tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói nâng cao

Gói dịch vụ này sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước với quy mô vừa và lớn, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp

Công việc của gói cơ bản

Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn các Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

Các thủ tục tại gói cơ bản

Các quy định pháp luật về môi trường;

Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

Thủ tục xây dựng công trình

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tư vấn thực hiện Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật về Lao động

Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục tài chính doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

Thương mại – Quảng cáo

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói chuyên nghiệp

Đây là gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên mà các doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên sử dụng, có một số nội dung như sau:

Kiểm tra tình trạng pháp lý

Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Các công việc tại gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

Tư vấn về Thủ tục hành chính

Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Các thủ tục tại gói nâng cao

Thay mặt khách hàng thực hiện

Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

Tư vấn về Tái cấu trúc Doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về Lao động

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp

Các công việc trong gói nâng cao nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT

Tư vấn pháp luật về thương mại – Quảng cáo

Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

Tư vấn về thủ tục hải quan

Tư vấn về phòng vệ thương mại

Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty Tư Vấn Luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba!

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775