Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân được chú ý.

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 vẫn tiếp tục đảm bảo tính chất xã hội của luật bảo hiểm y tế, đó là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện với sự tham gia của người dân và định hướng tiến tới bảo hiểm y tế  toàn dân. 

Luật bảo hiểm y tế 2014 có một số điểm mới quan trọng để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và tính bền vững của quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Dưới đây là bài viết về luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất.

Những đối tượng bắt buộc phải tham gia mua bảo hiểm y tế.

Theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014  thì bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc thay vì trách nhiệm tham gia.

Việc quy định tính bắt buộc tham gia này nhằm mục đích khi  người dân có ốm đau đều được bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải chịu rủi ro, khó khăn về mặt tài chính trong chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Đặc biệt, hộ gia đình là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình phải tham gia nếu chưa tham gia theo nhóm đối tượng khác).

Nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình. Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với đối tượng là người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cư dân sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa biết đến thời điểm nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó

Quyền lợi của người tham gia theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách.

Theo đó, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm

Từ ngày 1/1/2015, một số đối tượng (như: Lực lượng quân đội; công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội…) khi đi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT tới thời điểm đi khám, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) cũng sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100%.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người thuộc hộ cận nghèo sẽ được Quỹ BHYT chi trả 95%.

Khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng mức như sau: Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại bệnh viện tuyến tỉnh, năm 2015 được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú, từ ngày 1/1/2021 được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

Tại bệnh viện tuyến huyện, năm 2015 sẽ được hưởng 70% chi phí khám, chữa bệnh, từ 1/1/2016 được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh.

Theo các chính sách về BHYT hiện hành, nhà nước đã bảo đảm ngân sách để mua thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 1/1/2015, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo cũng được nhà nước mua thẻ BHYT. Chính phủ đã hỗ trợ tối thiểu 70% mệnh giá thẻ BHYT đối với người cận nghèo, khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác và Bộ Y tế cũng đã huy động một số dự án ODA để hỗ trợ thêm cho người cận nghèo tham gia BHYT. Từ 1/1/2015, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn được Quỹ BHYT thanh toán 100%, không phải đồng chi trả 5% như trước đây.

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Với những người không bắt buộc tham gia BHYT theo quy định Luật Bảo hiểm y tế 2014, mua BHYT tự nguyện là một việc cần thực hiện. Vậy mua BHYT tự nguyện ở đâu, giá tiền như thế nào?

Người mua BHYT tự nguyện có thể liên hệ với một trong những địa điểm dưới đây để đăng ký mua hoặc được tư vấn chi tiết nhất:

Đại lý bán BHXH;

Cơ quan BHXH của xã, phường, thị trấn nơi người mua cư trú.

Lưu ý rằng người mua BHYT tự nguyện bắt buộc phải tham gia theo hình thức hộ gia đình và tự liên hệ tại địa phương. Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không phải là đơn vị bán BHYT.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 3170/BHXH-BT. Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện nay được quy định là 62.550 đồng/tháng cho thành viên đầu tiên và giảm dần với các thành viên đầu tiên và giảm dần đối với các thanh niên còn lại như hướng đẫn nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Từ năm 2018, mã thẻ bảo hiểm y tế và mã số bảo hiểm là một.

Tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Trước đây, nội dung “Thời hạn sử dụng: Từ … đến …” được in tại mặt trước của thẻ BHYT. Thông tin này khiến chủ thẻ dễ dàng nắm bắt thời hạn bắt đầu hiệu lực và vô hiệu của thẻ nhưng giới hạn thời gian sử dụng thẻ. Kể từ 2018, nội dung này chính thức bị loại bỏ.

luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Từ 2018, mỗi người sẽ có một mã số định danh riêng ghi nhận quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách bảo hiểm trọn đời của người đó. Mã này được in dưới dòng chữ “THẺ BẢO HIỂM Y TẾ” trên thẻ.

Khi thông  tin trên thẻ bảo hiểm y tế sai thì liên hệ cơ quan nào?

Thực tiễn cho thấy trường hợp thông tin cá nhân trên thẻ BHYT của chủ thẻ như họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ bị sai khá nhiều. Việc này gây bất tiện khi đi khám BHYT, chủ thẻ cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi mình đăng ký để được đổi thẻ miễn phí mà không cần khai báo thêm thông tin.

Trường hợp sai với thẻ BHYT đã đủ thời hạn 05 năm liên tục, chủ thẻ cung cấp thêm thông tin về cơ quan đã tiến hành đăng ký BHYT trước đây. Cơ quan BHXH tại đây có trách nhiệm rà soát dữ liệu để cấp lại thẻ cho đúng cho người tham gia trong ngày làm việc

Thủ tục và mẫu đơn đăng ký bảo hiểm y tế.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 cảu Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm chỉ đăng ký bảo hiểm y tế

1 Bộ hồ sơ gồm:

Đối với người chỉ tham gia BHYT:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Đối với người hiến bộ phận cơ thể người, phải kèm theo Giấy ra viện có ghi rõ thông tin về việc hiến nội tạng;

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, phải kèm theo Giấy tờ chứng minh theo quy định tại Phụ lục 03 Quyết định 595/QD-BHXH

Đối với UBND xã, đơn vị quản lý: Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

Trường hợp Đối với người lao động đăng ký tham gia mới, điều chỉnh đóng BHYT cùng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

01 Bộ hồ sơ gồm:

Đối với người lao động:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (nếu có);

Hợp đồng lao động.

Đối với đơn vị quản lý:

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Thủ tục:

Người tham gia BHXH bắt buộc: Nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị nơi đang làm việc;

Người chỉ tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình hoặc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Nộp hồ sơ, đóng tiền cho Đại lý thu, nhà trường hoặc cơ quan BHXH huyện.

Cũng theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thẻ BHYT cấp mới sẽ được cơ quan BHXH cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Trên đây là những thông tin tư vấn của Luật Rong Ba về luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được giải đáp, tư vấn pháp luật bảo hiểm cũng như luật bảo hiểm y tế 2014 miễn phí một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Luật Rong Ba!

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035