Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Hiện nay khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh và di chuyển văn phòng đến địa điểm mới, cùng với với việc thông báo đổi địa chỉ cho khách hàng thì doanh nghiệp cũng cần thay đổi địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.

Chuyển địa điểm kinh doanh là một nhu cầu khách quan và chính đáng của doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể lựa chọn nơi giao dịch thuận tiện nhất hoặc với chi phí hợp lý nhất.

Vậy thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh hiện nay theo quy định của pháp luật như thế nào? thủ tục bao gồm những gì? Các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những gì khi có nhu cầu làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh?

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng những thủ tục đơn giản và thuận tiện nhất liên quan đến thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh chủ yếu để các đối tác dễ tìm địa điểm kinh doanh.

Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh là gì?

Về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế:

Chi nhánh có thể hoạch toán phụ thuộc hoặc độc lập. Như vậy chi nhánh có thể đăng ký mã số thuế riêng, hóa đơn riêng.

Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính. Hình thức kê khai thuế tập trung. Sử dụng hóa đơn của công ty. Hoạt động theo sự chỉ đạo của công ty.

Về con dấu:

Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu cho hoạt động của chi nhánh.

Địa điểm kinh doanh không được đăng ký và sử dụng con dấu.

Phạm vi thành lập:

Chi nhánh công ty có thể đặt tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác không phải tỉnh thành phố đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh chỉ được phép mở ở cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh.

Chuyển địa điểm kinh doanh là một thủ tục hoàn toàn hợp lý và được pháp luật cho phép DN thực hiện, cũng như bao thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh khác.

Thủ tục chuyển địa điểm cần chú ý 2 yếu tố, đó là: Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục tại cơ quan quản lý thuế.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 40 và Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì trình tự thủ tục chuyển địa điểm bao gồm 3 nội dung cơ bản sau đây:

Một là: Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế, tại cơ quan thuế nơi chuyển đi (thường gọi là xác nhận số liệu thuế nơi chuyển đi).

Hai là: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thường gọi là Thay đổi đăng ký kinh doanh).

Ba là: Thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến (thường gọi là đăng ký thông tin chuyển đến).

Về quy trình thủ tục cụ thể, có thể chia làm 3 trường hợp như sau:

Trường hợp thứ nhất: Chuyển địa điểm nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp này áp dụng cho: các DN do chi cục thuế quản lý chuyển địa điểm trong phạm vi cùng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; hoặc các doanh nghiệp do cục thuế quản lý chuyển địa điểm trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với trường hợp này, DN chỉ cần làm thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm tại Phòng ĐKKD, nơi đã cấp giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy chứng nhận hoạt động CN, VPĐD, ĐĐKD (gọi tắt là giấy chứng nhận) mà DN muốn thay đổi.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận theo địa chỉ mới, DN thông báo bổ sung, thay đổi thông tin đến cơ quan thuế quản lý (sử dụng mẫu 08-MST).

Trường hợp thứ hai: Chuyển địa điểm trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp này áp dụng cho các DN thuộc chi cục thuế quản lý và chuyển địa điểm sang địa bàn thuộc chi cục thuế khác nhưng ở cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ cũ.

Đối với trường hợp này, trước hết DN liên hệ với chi cục thuế đang quản lý để làm thủ tục xác nhận số liệu thuế nơi chuyển đi, bao gồm: Xác nhận tình hình kê khai và

nộp các loại thuế của DN tính đến thời điểm chuyển đi; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm chuyển đi, kèm theo:

Phụ lục Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết (nếu muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn này tại địa chỉ mới).

Thông báo kết quả hủy hóa đơn (nếu không muốn tiếp tục sử dụng).

Nếu các thủ tục đều hoàn thành, cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ cấp văn bản xác nhận cho DN để sau này DN đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Sau khi tiến hành thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đi xong, DN tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm tại Phòng ĐKKD nơi đã cấp giấy chứng nhận mà DN muốn thay đổi.

Tiếp theo, khi được cấp giấy chứng nhận mới, DN tiến hành đăng ký thông tin tại cơ quan thuế chuyển đến, bao gồm:

Đăng ký thông tin chuyển đến: Nộp bản sao văn bản xác nhận của cơ quan thuế nơi chuyển đi đã cấp trước đó để cơ quan thuế nơi chuyển đến cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý của mình.

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn (trong trường hợp sử dụng tiếp tục số hóa đơn cũ còn thừa).

Trường hợp thứ ba: Chuyển địa điểm ra phạm vi khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp này không cần phải nói thì cũng biết chắc chắn là sẽ khác luôn cơ quan quản lý thuế.

Đối với trường hợp này, trước hết DN liên hệ với cơ quan thuế đang quản lý (Chi cục thuế hoặc cục thuế) để làm thủ tục xác nhận số liệu thuế nơi chuyển đi, bao gồm: Xác nhận tình hình kê khai và nộp các loại thuế của DN tính đến thời điểm chuyển đi; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm chuyển đi, kèm theo:

Phụ lục Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng hết (nếu muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn này tại địa chỉ mới).

Thông báo kết quả hủy hóa đơn (nếu không muốn tiếp tục sử dụng).

Nếu các thủ tục đều hoàn thành, cơ quan thuế nơi chuyển đi sẽ cấp văn bản xác nhận (mẫu C-09) cho DN để sau này DN đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Sau khi tiến hành thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đi xong, DN tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm tại Phòng ĐKKD nơi dự định chuyển đến. Phòng ĐKKD nơi dự định chuyển đến sẽ ra biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Khi Phòng ĐKKD nơi chuyển đến cấp giấy chứng nhận mới cho DN, Phòng ĐKKD nơi chuyển đến sẽ thông báo ngược về cho Phòng ĐKKD nơi chuyển đi và cập nhật lại thông tin trên hệ thống quản lý ĐKDN.

Tiếp theo, khi được cấp giấy chứng nhận mới, DN tiến hành đăng ký thông tin tại cơ quan thuế chuyển đến, bao gồm:

Đăng ký thông tin chuyển đến: Nộp bản sao văn bản xác nhận (C-09) của cơ quan thuế nơi chuyển đi đã cấp trước đó để cơ quan thuế nơi chuyển đến cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý của mình.

Thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn (trong trường hợp sử dụng tiếp tục số hóa đơn cũ còn thừa)

Lưu ý:

Tại một số địa phương (như TP. HN) có thể thực hiện thủ tục tại Phòng ĐKKD trước khi thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Thủ tục và biểu mẫu đăng ký thay đổi địa điểm dùng cho mỗi loại hình DN sẽ khác nhau một chút.

Trường hợp thay đổi địa chỉ ra phạm vi khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì DN có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế TNCN).

Đối với thuế GTGT chưa khấu trừ hết, nếu thuộc diện hoàn thuế theo quy định thì sẽ được hoàn, nếu không thuộc diện hoàn thuế theo quy định thì có thể đề nghị xác nhận chuyển sang khấu trừ tiếp tại địa chỉ mới.

Trước khi thay đổi địa chỉ, DN không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi địa chỉ trùng với thời điểm quyết toán năm. Đối với thuế TNCN, nếu còn thừa thì DN được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận:

Về hồ sơ chốt thuế (3 bộ).

Biên bản họp về việc thay đổi ĐKKD chuyển trụ sở khác quận;

Quyết định về việc thay đổi ĐKKD chuyển trụ sở;

Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận;

Mẫu số 08-MST;

Bản sao chứng thực giấy ĐKKD;

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Về hồ sơ thay đổi ĐKKD.

Mẫu 09-MST, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục chốt thuế

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;

Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Phí thay đổi địa chỉ công ty.

Phí thay đổi địa chỉ công ty chỉ gồm lệ phí khi công ty thực hiện thủ tục thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh để được thay đổi giấy phép kinh doanh mới.

Lệ phí thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

Phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng

Phí đăng bố cáo: 300.000 đồng.

Như vậy lệ phí thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh hiện nay chỉ có 400.000 đồng.

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh của Tư Vấn Luật Luật Rong Ba, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách có thắc mắc, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho bạn những thủ tục đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất hiện nay.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775