Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Hiện nay, đối với các cơ sở thực hiện kinh doanh các ngành nghề liên quan đến thực phẩm đều phải có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, để giúp quý khách hàng nắm rõ hơn những quy định của pháp luật đối với thủ tục này, chúng tôi sẽ tư vấn những vấn đề quan trọng và cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Mọi cơ sở, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến thực phẩm tại Việt Nam điều phải thực hiện thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm là thủ tục bắt buộc mà cơ sở, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo trình tự nhất định để có được giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm là gì?

Giấy phép ATVSTP là một văn bản do các cơ quan ban ngành có thẩm quyền cấp phép cho cơ sở, doanh nghiệp khi họ đã đạt đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chứng minh được sản phẩm họ đang sản xuất, kinh doanh có đủ chất lượng sản phẩm và đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng.

Các bạn cũng có thể hiểu giấy phép ATVSTP bằng những cách gọi khác nhau như sau.

Giấy phép an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy an toàn thực phẩm

Trên thực tế thì tất cả các gọi trên điều đồng nghĩa cho là giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều kiện đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật an toàn thực phẩm 2010;

Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chi cục cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến thực phẩm.

Bản vẽ thiết kế mặt bằng cơ sở kinh doanh và khu vực xung quanh.

Sơ đồ quy trình thực hiện bảo quản thực phẩm và sản xuất tại cơ sở.

Bản khai về cơ sở vật chất tại cơ sở.

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và các nhân viên trực tiếp làm việc tại cơ sở.

Giấy chứng nhận đào tạo kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất.

Giấy chứng nhận về nguồn gốc của nguyên liệu và kiểm định nguồn nước sử dụng.

Bản cam kết đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ đó và thông báo bằng văn bản đến cơ sở trong trường hợp nếu như hồ sơ không hợp lệ.

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ này sẽ bị cơ quan tiếp nhận hủy bỏ nếu cơ sở không phản hồi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định cơ sở.

Sau khi xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định cơ sở.

Thành lập đoàn thẩm định cơ sở:

Đây là đoàn được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy giấy phép atvstp hay cơ quản được ủy quyền thẩm định cơ sở ra quyết định thành lập

Đoàn thẩm định cơ sở bao gồm từ 5-9 thẩm định viên. Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thì chỉ cần 3-5 thẩm định viên.

Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ theo đúng quy định. Tiếp đó sẽ thẩm định điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở đó.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp cơ sở đã có đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép.

Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lười yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, trong vòng 60 ngày, Đoàn thẩm định cơ sở sẽ tiến hành tổ chức thẩm định lại sau khi cơ sở đã sửa đổi, bổ sung;

Tiếp đó, nếu cơ sở không đạt yêu cầu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở đó không được hoạt động kinh doanh cho đến khi nhận được giấy phép. Cơ sở đó phải nộp lại hồ sơ chính xác để được cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Các ngành nghề đối tượng trong thủ tục làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống

Cơ sở dịch vụ ăn uống.

Cơ sở bán thực phẩm.

Cửa hàng ăn.

Nhà hàng ăn uống.

Quán ăn.

Căng tin.

Chợ.

Nhà ăn tập thể, bếp ăn tập thể.

Siêu thị.

Hội chợ.

Quy trình thủ tục xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

Bước 2: Nộp lệ phí

Chi phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu: 150.000 đồng.

Ngoài ra còn cần nộp phí xét hồ sơ, phí kiểm tra thực tế địa điểm sản xuất kinh doanh khi xin được cấp phép và phí kiểm tra định kỳ sau khi đã có giấy phép: 700.000 – 3.000.000 đồng

Bước 3: Khi hồ sơ đã hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn kiểm tra thực tế. Kết quả ghi vào Biên bản kiểm tra thực tế.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh, sản xuất thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không đạt, trong biên bản phải ghi rõ thời hạn kiểm tra thực tế lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả vẫn không đạt thì đoàn lập biên bản và đề xuất đình chỉ hoạt động.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường hợp nào sẽ được cấp lại? Bạn sẽ được cấp lại  không phải làm thủ tục lại từ đầu trong trường hợp đơn vị ĐỔI TÊN, ĐỔI CHỦ, ĐỔI ĐỊA CHỈ NHƯNG KHÔNG VỊ TRÍ CŨ HOẶC THAY ĐỔI QUY TRÌNH KINH DOANH.

Đơn vị cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ an toàn thực phẩm sau:

Đơn đề nghị cấp đổi (Thông tư 47/2014)

Bản gốc giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Bản sao y công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh; hoặc giấy xác nhận  về việc thay đổi tên, thay đổi chủ…

Bản sao giấy khám sức khỏe; giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ đơn vị mới (nếu đổi chủ) đóng dấu công ty.

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy phép; đơn vị chức năng có trách nhiệm cấp đổi Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm mới cho đơn vị; nếu từ chối phải phản hồi cho đơn vị lý do không cấp đổi Giấy phép.

Bạn cần phân biệt rõ trường hợp được cấp lại giấy chứng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc và trường hợp hết hạn sau 3 năm kể từ ngày được cấp.

Mức phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Căn cứ Điều 18 Nghị Định 115/2018/NĐ-CP về Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Trên đây là toàn bộ thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 0347 362 775 để được Tư vấn Luật Luật Rong Ba giải đáp nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775