Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Hiện nay Việt Nam là một trong những môi trường thích hợp, thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài không tránh khỏi những khó khăn nhất định.

Cụ thể như việc chuẩn bị các loại giấy tờ làm hồ sơ đăng ký thành lập hay các điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Thấu hiểu được những khó khăn mà quý khách hàng gặp phải trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các thủ tục để chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu làm hồ sơ thành lập loại hình công ty này.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hiện nay bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

Bản đăng ký hoặc giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu quy định.

Bản báo cáo về năng lực tài chính của nhà đầu tư đến từ nước ngoài và báo cáo này do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm về hoạt động này.

Chuẩn bị bản dự thảo điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Bản dự thảo Điều lệ công ty phải có đầy đủ các chữ ký của các chủ thể có quyền hạn điều hành công ty.

Bản danh sách các thành viên công ty, với từng loại hình doanh nghiệp khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo mẫu.

Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập công ty có vốn nước ngoài:

Với các thành viên sáng lập công ty là pháp nhân: cần chuẩn bị bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định (không được quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài) quyết định thành lập doanh nghiệp, các giấy tờ chứng nhận về đăng ký kinh doanh hoặc một số giấy tờ liên quan khác, điều lệ hoặc các tài liệu tương ứng.

Văn bản hợp pháp bằng tiếng nước ngoài và phải được dịch sang tiếng Việt và được xác nhận bởi tổ chức có chức năng về dịch thuật.

Với các thành viên sáng lập công ty là cá nhân: Bản sao có hợp lệ hợp pháp hóa lãnh sự của các giấy tờ sau: giấy CMND, giấy hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực của cá nhân hợp pháp khác.

Văn bản thực hiện việc ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho chủ thể được ủy quyền với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức và bản sao hợp lệ có công chứng, chứng thực các giấy tờ cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của công ty.

Văn bản hợp pháp bằng tiếng nước ngoài và phải được dịch sang tiếng Việt và được xác nhận bởi tổ chức có chức năng về dịch thuật theo quy định.

Bản hợp đồng vơi hình thức liên doanh với loại hình đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư ở trong nước và nhà đầu vốn nước ngoài hoặc có hợp đồng hợp tác về kinh doanh đối với loại hình hợp tác kinh doanh.

Khi làm hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài nếu có trường hợp dự án đầu tư liên doanh của nhà đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản về việc chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam.

Các bước thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Để thực hiện các thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, quý khách hàng cần phải lưu ý các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Với dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài, thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì các nhà đầu tư cần phải thực hiện việc đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Hồ sơ chuẩn bị thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với chủ trương đầu tư bao gồm:

Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư là các tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc các giấy tờ tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật (bản sao).

Nhà đầu tư là cá nhân: Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực được công chứng (bản sao).

Tiến hành việc đề xuất dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài gồm các nội dung: nhà đầu tư nước ngoài, mục tiêu của nhà đầu tư, quy mô của nhà đầu tư, địa điểm thành lập, thời hạn đầu tư, vốn đầu tư của công ty, tiến độ thực hiện đầu tư, các nhu cầu về lao động, các chế độ ưu đãi với nhà đầu tư và hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội của dự án đầu tư mang lại.

Chuẩn bị bản sao một trong các giấy tờ:

Bản báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính.

Các cam kết về hỗ trợ tài chính của công ty mẹ đối với công ty.

Giấy tờ, tài liệu thuyết minh và chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

Quá trình bảo lãnh về năng lực tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài.

Áp dụng đề xuất về nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư.

Thực hiện các giải trình về quá trình sử dụng công nghệ của nhà đầu tư: tên của công nghệ, bản sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ của công nghệ, các thông số kỹ thuật chính của công nghệ, các thiết bị và dây chuyền công nghệ sử dụng, tình trạng hiện tại sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình của công nghệ…

Chuẩn bị hợp đồng BCC đối với dự án của nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC hiện nay.

Bước 2: Tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư có vốn nước ngoài khi đăng ký thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như:

Các dự án đầu tư của nhà đầu tư có vốn nước ngoài.

Đối với dự án của các tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư nước có vốn 100% thành lập công ty, ngoài việc nắm giữ từ đến 51% mức vốn điều lệ của công ty trở lên hoặc phần lớn thành viên hợp danh là những cá nhân nước ngoài với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

Các tổ chức kinh tế như trên nắm giữ từ 51% mức vốn điều lệ của công ty trở lên.

thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Có nhà đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và các tổ chức kinh tế như trên nắm giữ từ 51% mức vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư là các cá nhân: cần chuẩn bị, CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao).

Nhà đầu tư là tổ chức: bản chứng nhận thành lập công ty hoặc các giấy tờ liên quan khác xác nhận tư cách pháp lý (bản sao).

Thực hiện việc đề xuất dự án đầu tư nước ngoài gồm các nội dung: tên nhà đầu tư thực hiện dự án nước ngoài, mục tiêu của đầu tư, quy mô thực hiện đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài, các phương án huy động vốn đầu tư, địa điểm hoạt động, thời hạn thành lập, tiến độ của vốn đầu tư nước ngoài, các nhu cầu về lao động, các chế độ về hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá các tác động và lợi ích kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Bản sao các tài liệu sau đây:

Bản báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính.

Giấy tờ, tài liệu thuyết minh và chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

Quá trình bảo lãnh về năng lực tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi làm thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; nếu dự án không đề nghị Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì thực hiện việc nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc giấy tờ khác chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Về việc sử dụng công nghệ gồm: tên của công nghệ, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ hoạt động, quy trình công nghệ; các thông số kỹ thuật chính của công nghệ, tình trạng sử dụng của các máy móc, các thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với dự án sử dụng công nghệ trong danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao hiện nay.

Chuẩn bị hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư nước ngoài theo hình thức hợp đồng BCC.

Nộp hồ sơ tại: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký đầu tư.

Thời gian nộp hồ sơ:

Với dự án đầu tư nước ngoài không phải diện quyết định chủ trương của nhà đầu tư là: từ 15 đến 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 3: Tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty có 100% vốn nước ngoài.

Khi công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:

Với loại hình công ty TNHH.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

Bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Điều lệ của công ty TNHH.

Bản danh sách thành viên công ty TNHH.

Chuẩn bị bản sao các tài liệu, giấy tờ sau:

CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định.

Quyết định thành lập công ty, bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ liên quan khác của các tổ chức và có văn bản ủy quyền.

Thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của người được đại diện theo ủy quyền với thành viên là tổ chức.

Với thành viên là các tổ chức nước ngoài thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao hoặc tài liệu khác liên quan phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Đối với loại hình công ty Cổ phần.

Hồ sơ bao gồm:

Bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ của công ty cổ phần.

Bản danh sách cổ đông sáng lập công ty và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao đối với các giấy tờ sau:

Giấy CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định.

Quyết định thành lập công ty, bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ liên quan khác của các tổ chức và có văn bản ủy quyền.

Thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của người được đại diện theo ủy quyền với thành viên là tổ chức.

Với thành viên là các tổ chức nước ngoài thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao hoặc tài liệu khác liên quan phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Cơ quan thực hiện nộp hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là: trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công ty tiến hành việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp nước ngoài.

Khi doanh nghiệp được cấp bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các trình tự và thủ tục, phải trả các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Nội dung tiến hành công bố gồm các nội dung về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

Về ngành, nghề kinh doanh của công ty thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bản danh sách thành viên cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với mô hình công ty cổ phần.

Các cơ quan thực hiện là: thuộc bộ phận đăng bố cáo thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Tiến hành bước khắc dấu cho doanh nghiệp.

Khi công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành các thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần tiến hành khắc dấu tại đơn vị khắc dấu đã được cấp phép. Trong đó các doanh nghiệp sẽ phải tự quyết định số lượng và hình thức con dấu theo quy định của pháp luật cho phép.

Bước 6: Doanh nghiệp công bố mẫu dấu.

Doanh nghiệp khi đã có con dấu, cần tiến hành tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được Sở kế hoạch và đầu tư cấp một giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu theo quy định khi thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: thuộc bộ phận đăng bố cáo của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Trên đây là toàn bộ những thông tin quy định cụ thể về thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Để nắm rõ hơn về các thủ tục cũng như các bước chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu quý khách vui lòng liên hệ theo Hotline Tư vấn Luật Luật Rong Ba, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng những thông tin hữu ích nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775