Tư vấn thành lập công ty TNHH

Với hồ sơ thành lập công ty TNHH được hiểu là các tài liệu, giấy tờ cần thiết mà các cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị kỹ càng để gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký thành lập công ty.

Trong đó, một bộ hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định sẽ thúc đẩy quá trình đăng ký thành lập công ty nhanh chóng hơn. Ngược lại, nếu hồ sơ có sai sót, hoặc bị thiếu sẽ kéo dài thời gian được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau đây đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý khách hàng những thông tin cần và quan trọng về hoạt động tư vấn thành lập công ty TNHH.

Theo đó khi đã nắm được quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện này thì việc đăng ký thành lập công ty của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.  

Công ty TNHH là gì?

Theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty trách nhiệm hữu hạn được phân loại bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Như vậy, Luật doanh nghiệp 2020 không có khái niệm chung về công ty TNHH mà có sự phân loại, xuất phát từ đặc trưng của mỗi hình thức công ty TNHH. Cụ thể:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có tối thiểu từ 02 đến tối đa 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Các thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH 1 thành viên trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Từ quy định nêu trên, có thể tổng hợp khái niệm công ty TNHH như sau:

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân, tổ chức hoặc nhiều cá nhân, tổ chức (không quá 50) tham gia góp vốn cùng thành lập, Công ty TNHH là pháp nhân từ thời điểm được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH có 02 loại hình là: Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Một số ưu và nhược điểm của công ty TNHH.

Khi tìm hiểu về quy trình thành lập công ty TNHH quý khách hàng phải nắm được những ưu, nhược điểm của loại hình này.

Mục đích nhằm củng cố thêm niềm tin quyết định thành lập công ty TNHH đồng thời trong quá trình hoạt động của mình quý khách hàng sẽ có những biện pháp phù hợp để khắc phục những nhược điểm đó.

Vậy công ty TNHH có những ưu và nhược điểm gì cần lưu ý?

Ưu điểm của công ty TNHH.

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty TNHH trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên rủi ro cho người góp vốn ít.

Số lượng thành viên công ty TNHH không nhiều, các thành viên có mối quan hệ thân thiết nên việc quản lý, điều hành công ty TNHH cũng không quá phức tạp.

Vấn đề chuyển nhượng vốn siết chặt nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế được sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm của công ty TNHH.

Đây là một trong những vấn đề mà bạn phải hết sức cân nhắc trong quá trình thành lập công ty TNHH.

Do chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ và các khoản nợ nên uy tín của công ty TNHH trước các đối tác và khách hàng không cao do tâm lý sợ rủi ro khi hợp tác.

Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh nên quá trình hoạt động phải cẩn trọng.

Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Phân biệt công ty TNHH 1 thành viên với công ty TNHH 2 thành viên khi thành lập.

Việc phân biệt này là cơ sở để tiến hành thực hiện quy trình thành lập công ty TNHH đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Bởi vì, đối với mỗi mô hình công ty TNHH được phân loại lại có một thủ tục thành lập khác nhau về hồ sơ, giấy tờ, tài liệu.

Vậy công ty TNHH 1 thành viên có gì khác công ty TNHH 2 thành viên?

Đặc điểm

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chủ sở hữu

 

Cá nhân hoặc tổ chức có pháp nhân

Cá nhân hoặc tổ chức có pháp nhân

Số lượng thành viên

 

Tối đa một thành viên góp vốn đồng thời là chủ sở hữu

Tối thiểu 2 và tối đa 50 thành viên góp vốn

Nghĩa vụ chịu trách nhiệm khoản nợ và tài sản công ty

 

Chủ sở hữu

Các thành viên góp vốn

Việc phát hành cổ phiếu

 

Không

Không

Hồ sơ thành lập công ty TNHH.

Khi tiến hành quy trình thành lập công ty quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo hướng dẫn tại Điều 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Đây cũng là những quy định mới nhất mà chúng tôi cung cấp cho bạn, để việc làm hồ sơ của bạn được thực hiện một cách hợp lệ.

tư vấn thành lập công ty tnhh

tư vấn thành lập công ty TNHH

Do có sự phân biệt công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trong loại hình công ty TNHH. Do đó, hồ sơ thành lập cũng có sự khác nhau.

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 01 thành viên.

Với việc đăng ký công ty TNHH, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Giấy tờ đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.

Chuẩn bị điều lệ của công ty TNHH 01 thành viên.

Giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty (Bản sao hợp lệ).

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Để đăng ký công ty TNHH bạn cần chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài (Bản sao hợp lệ).

Giấy cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường.

Các Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Trong trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như Thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực có kèm theo: Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với chủ sở hữu là tổ chức đăng ký công ty TNHH. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với người đại diện vốn góp của tổ chức đó (Bản sao hợp lệ).

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 02 thành viên.

Đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên, hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm:

Các chủ thể cần chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH.

Điều lệ công ty TNHH 02 thành viên.

Chuẩn bị Danh sách thành viên công ty TNHH 02 thành viên.

Các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).

Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, để đăng ký công ty TNHH bạn cần thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội và môi trường.

Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH.

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH tới cơ quan có thẩm quyền

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ mà Innosight đã nêu trên tương ứng với từng mô hình công ty, thì tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH.

Chủ thể thực hiện thủ này có thể là người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền. Nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập công ty TNHH của chúng tôi thì Innosight sẽ nhận ủy quyền thực hiện toàn bộ thủ tục cho bạn

Phương thức thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

Đăng ký công ty TNHH trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đăng ký công ty TNHH qua dịch vụ bưu chính

Đăng ký công ty TNHH qua mạng thông tin điện tử.

Lưu ý: Đối với quy trình thành lập công ty TNHH qua mạng thông tin điện tử, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng sẽ bao gồm các giấy tờ nêu trên và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử (scan hồ sơ). Hồ sơ này có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Bước 2: Tiến hành xem xét và cấp đăng ký công ty TNHH

Sau khi nhận hồ sơ do chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi đến. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, theo đúng quy định.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Nếu từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Quy trình thành lập công ty TNHH về cơ bản sẽ trải qua 2 bước như trên. Khi thực hiện xong thủ tục này bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quy trình này vẫn chưa kết thúc mà sau đó bạn sẽ phải tiến hành thêm một số thủ tục về khắc dấu tròn, đăng bố cáo thành lập công ty TNHH…để công ty của bạn chính thức đi vào hoạt động.

Hình thức tư vấn phong phú tại Luật Rong Ba.

Tư vấn qua tổng đài.

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Luật Rong Ba làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Luật Rong Ba.

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba.

Thời gian làm việc của Tổng đài Luật Rong Ba như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn tư vấn luật qua tổng đài Luật Rong Ba.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Luật Rong Ba sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua Email.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua Email trả phí của Luật Rong Ba bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua Email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Luật Rong Ba tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Luật Rong Ba trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn.

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Luật Rong Ba tư vấn tại địa chỉ yêu cầu.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Luật Rong Ba mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Luật Rong Ba sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Luật Rong Ba cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Luật Rong Ba sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Rong Ba cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Luật Rong Ba cung cấp dịch vụ luật hàng đầu Việt Nam.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Rong Ba! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Tư Vấn Luật Luật Rong Ba sẽ tư vấn và thực hiện toàn bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH và bàn giao kết quả sớm nhất tới quý khách hàng.

Nếu có nhu cầu thành lập công ty hoặc soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ pháp lý tốt nhất. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775